BBL Brain Based Learning

Latest

คณิตศาสตร์ BBL ป.2 (หน่วยที่ 11) กิจกรรมที่ 11.10 โจทย์ปัญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก

คณิตศาสตร์ BBL ป.2 (หน่วยที่ 11) กิจกรรมที่ 11.10 โจทย์ปัญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก ผลิตโดย สพฐ. โจทย์ปัญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลักจะต้องวิเคราะห์ โจทย์ ...

ข่าวการศึกษา

Latest

วธ.เตรียมสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ให้ความสำคัญของท้องถิ่นเป็นหลักสำคัญ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยการสรุปผลดำเนินงานและประเด็นปัญหาที่วัฒนธรรมจังหวัดพบ ว่า จากปัญหาทั้งหลาย ทาง วธ.มีความเห็นว่า ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษา...

คอมพิวเตอร์ ไอที

Latest

อาเซียน, แผนการสอน, ใบงาน

Latest

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 – ป.6

1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน 2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ 3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 5.ป. 1...

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครสอบ, รับสมัครงาน

Latest

หมอเปรม ก้มไหว้สื่อ”ผมกลัวแล้วครับๆๆๆ”ต่อหน้าผู้ว่าฯ

                    นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่งถูก นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามม.44 ระงับการปฎฺบัติหน้าที่...