Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว­งศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงเตรีย­มการจัดตั้งสำนักงานศ­ึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิกา­รจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำความเข้าใจเกี­่ยวกับกรอบแนวทางโครง­สร้าง การดำเนินงานการปฏิบั­ติงานในเชิงพื้นที่ และการบูรณาการขับเคล­ื่อนนโยบายตามยุทธศาส­ตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ­ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร            โดยได้เชิญผู้บริหารก­ระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเ­ขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษา/­มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 510 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบท­บาทอำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปในทิ­ศทางเดียวกัน สำหรับการกำหนดยุทธศา­สตร์บทบาทการพัฒนาและ­การศึกษาให้เชื่อมโยง­สอดคล้องกับทิศทางการ­พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ...

Continue reading
รมว.ศธ.บรรยายพิเศษ Growth Mindset กับ การปฏิรูปการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม “กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ” และบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ...

Continue reading

คำบอกช่วงเวลาในข้อใด มีระยะเวลา 5.   “สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์” นานที่สุด                                                              เป็นรูปแบบการบอกเวลาลักษณะใด ก.   คริสต์ศักราช                                                    ก.   บอกตามรัชกาล ข.   ทศวรรษ                                                         ข.   บอกตามราชวงศ์ ค.   ศตวรรษ                                                          ค.   บอกตามสมัยรัฐบาล ง.   สหัสวรรษ                                                       ง.    บอกตามสมัยราชธานี “วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550” 6.   ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการลำดับ เป็นการบอกเวลาแบบใด                                          เหตุการณ์ ก.   ...

Continue reading

. ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000 5.   ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด ก.   2,130,455          ข.   1,360,120                         ก.   10,463,821 ค.   1,113,640          ค.   1,042,300                          ข.  21,682,020 2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด    ค.   18,362,500 ก.   2,000,000 + 500,000 + 60,000 +                       ...

Continue reading

การจัดห้องต่างๆ ภายในบ้าน ควรคำนึงถึง 5.   คำว่า “บริเวณบ้าน” หมายถึงสิ่งเหล่านี้ สิ่งใดมากที่สุด                                                       ยกเว้นข้อใด ก.   ความสะอาด                                                    ก.   สนามหญ้า            ข.   ระเบียงบ้าน ข.   ความทันสมัย                                                   ค.   ทางระบายน้ำ        ง.    ทางเดิน ค.   ความสะดวกสบาย                                      6.   การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่ง ง.   ความสวยงาม                                                  ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด บริเวณระเบียงบ้านไม่ควรปลูกไม้ยืนต้น ก.   รูปแบบบ้าน เพราะอะไร                                                           ข.   พื้นที่ของบ้าน ก.   ...

Continue reading

การวัดขนาดข้อมูล ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร  เรามีหน่วยในการวัดขนาดของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 8 Bit=1 Byte 1,024 Byte=1 KB (กิโลไบต์) 1,024 KB=1 MB (เมกกะไบต์) 1,024 MB=1 GB (กิกะไบต์) 1,024 GB=1TB (เทระไบต์)    

Continue reading

หน่วยที่ใช้การวัดขนาดของข้อมูลโดยทั่วไป มีดังนี้ – บิต (ฺBit) เป็นหน่วยวัดที่ใช้่ในการบอกขนาดของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยแต่ละบิตถูกแสดงด้วย ตัวเลขไบนารี่ (ฺBinary Digits) คือ “0” หรือ “1” ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสถานนะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ -ไบต์ (ฺฺByte) เป็นหน่วยวัดพื้นฐานที่สำคัญสำหรับใช้ในการบอกขนาดของข้อมูลหรือไฟล์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดย 1 ไบต์ จะมี 8 บิต ซึ่งสามารถใช้แทนตัวอักษรใดๆ 1 ตัว โดยตัวอักษรนั้นอาจจะเป็นตัวเลข, พยัญชนะ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ – กิโลไลต์ (Kilobyte ตัวย่อคือ KB) จะมีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ หรือประมาณ 1,000 ไบต์  (10 ยกกำลัง ...

Continue reading
รวมภาพเมื่อครั้นยังเป็น “วัยรุ่น” ของ  คนดังระดับโลก!!

ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแล้วเคยผ่านช่วงเวลาแห่งวัยรุ่นกันมาแล้วทั้งนั้น และในบทความนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมภาพถ่ายเมื่อครั้นยังเป็นวัยรุ่นของ 16 คนดังระดับโลก เชื่อได้เลยว่าแต่ละคนคงจะเดาหน้าตาวัยหนุ่มของทั้ง 16 คนนี้ไม่ออกอย่างแน่นอนเลยหล่ะครับ ^^   Silvio Berlusconi     Donald Trump     Queen Elizabeth II     Michelle Obama

Continue reading
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้ เพราะ 4 ปีย้อนหลัง บางสาขาเปิดสอบไม่มีคนสมัคร สาขาวิชาเอกบางอย่างสมัครสอบมากแต่คนผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชีน้อย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า มติดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้ สพฐ.แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ให้สามารถคัดเลือกผู้ที่ไม่มีอนุญาตฯ แต่มีความรู้ความสามารถตรงสาขามาเป็นครู เพราะติดล็อคในข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ไม่ใช่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผลิตครูออกมาไม่ดี แต่ สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ครู ก็อยากได้คนเก่งๆมาช่วยเสริมในการสอน สิ่งที่เป็นปัญหาหลักในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 4 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2557-2559 มี 11 วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุ คือภาษาเกาหลี,ภาษาเวียดนาม,ภาษาพม่า,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน,ภาษาอาหรับ,ดนตรี/นาฏศิลป์,ดนตรีสากล(ดุริยางค์),ออกแบบนิเทศศิลป์,วิจัยทางการศึกษา และกายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้เลย และในจำนวนนี้บางวิชาไม่มีผู้สมัครสอบเลย นอกจากนี้ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สมัครเกือบ 1.3 แสนคน โดยเฉพาะวิชาหลัก ...

Continue reading
น้ำมะพร้าวกับพริกไทย แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกาย

แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมะพร้าวกับพริกไทยเม็ดเท่าอายุ.ดื่มแล้วหายโดยไม่ต้องผ่าตัด เห็นผลนักแล ส่วนประกอบและวิธีดื่ม น้ำมะพร้าวอ่อน 1 แก้ว พริกไทยเม็ด จำนวนเม็ดเท่าอายุ ชนิดขาวหรือดำก็ได้ ตำหรือบดให้้ละเอียด น้ำมะพร้าวพริกไทยใส่รวมกันหรือจะตักพริกไทยใส่ในลูกมะพร้าว แล้วดื่ม ในการทำดื่มตามที่คุณภิมุข รัตนอาภา เผยแพร่นั้น บอกไว้ว่าทำดื่มเพียงปีละ 1 ครั้ง 3 ปี แต่หลายคนที่ทำดื่ม นั้นไม่เหมือนกันคือบางคนทำดื่มหลายครั้งจนหายเจ็บปวด ซึ่งทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนและพริกไทยนั้น ปกติส่วนใหญ่แล้วเป็นสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การดื่มต่อครั้งไม่มาก เห็นว่าไม่น่าเป็นอันตรายอะไร จึงได้บอกกล่าวกันต่อๆมาโดยบอกตามที่ทราบ แต่ผู้ทำดื่มกี่ครั้งก็แล้วแต่ผู้ดื่ม *****สมุนไพรเป็นยาขนานนี้ดื่มกันมานานจากการบอกกล่าวต่อกันมานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งได้ทราบจากคุณภิมุข รัตนอาภา ปัจจุบันอายุ 74 ปี โทรศัพท์บอกกล่าวให้ทราบตั้งแต่ปี 52 และส่งเป็นเอกสารที่ท่านเผยแพร่มาให้อีก สืบเนื่องจากท่านเผยแพร่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการทั่วทิศถิ่นไทยแล้วมีผู้ดื่มแล้วหายกันมากมายเป็นที่กล่าวขานว่าได้ผลจริง การเขียนบอกกล่าวเป็นบันทึกว่าจะเขียนหลายครั้งก็ไม่มีความมั่นใจว่ารักษาได้ผลจริงไหม แต่ก็เคยได้บอกบ้างเช่นคุณวอญ่า ก็นำไปทำดื่มและได้ผลจริงไม่ต้องผ่าตัด และประสบการณ์ของคุณภิมุขดื่มเองเมื่อก่อนทำงานการรถไฟปวดเมื่อยประจำดื่มแล้วหายดี และให้คุณแม่ของเพื่อนอายุ 80 ...

Continue reading
สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

— สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 21-29 มี.ค. นี้ ป.ตรี ทุกสาขา สมัครได้ ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 รับสมัครวันที่ 21-29 มี.ค.นี้ เปิดกว้างปริญญาตรีทุกสาขาวิชาสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันนี้ (20มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า ก.ค.ศ.มีมติปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560กรณีทั่วไป ซึ่งจะมีการสมัครสอบครูผู้ช่วย ใ

Continue reading

เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) ขององค์การอนามัยโลก ที่มา: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช., 31 ก.ค. 2014 โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease, EVD) เดิมรู้จักกันในชื่อ โรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola haemorrhagic fever) เป็นโรคร้ายแรง ที่บ่อยครั้งทำให้เสียชีวิต การระบาดของ EVD มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% การระบาดของ EVD โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลแถบแอฟริกากลางและตะวันตก ใกล้กับพื้นที่ป่าเขตร้อน ไวรัสส่งผ่านจากสัตว์ป่าไปยังคนและแพร่กระจายในกลุ่มประชากรผ่านการถ่ายทอดให้กันโดยคน ค้างคาวผลไม้ในสกุล Pteropodidae เป็นสัตว์ฟักตัวหลักของไวรัสอีโบลา ผู้ป่วยหนักต้องการการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาแบบจำเพาะที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในคนหรือสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Continue reading
ตราครุฑในหนังสือราชการ

พยายามนั่งค้นว่าสำนักนายกฯ บริการจุดดาวน์โหลดแฟ้มภาพตราครุฑสำหรับหนังสือราชการไว้บ้างหรือไม่อย่างไร ก็ไม่พบแหล่งดาวน์โหลด … เลยต้องหาทางอื่นดู ในที่สุดก็ต้องจบด้วยการดึงภาพตราครุฑจากต้นแบบเอกสารที่กำหนดในการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm มาใช้งาน การใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรม กองต่างๆ และเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการของราชการ เพื่อให้ทราบว่างานนั้นหรือเอกสารนั้นเป็นเอกสารราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 4  กำหนดให้การใช้ตราครุฑมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร มักจะใช้อยู่ตรงกลางของหัวกระดาษ หรืออยู่ในตราชื่อส่วนราชการ ส่วนขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร มักจะอยู่ตรงส่วนอื่น ๆ ...

Continue reading
ข้อสอบ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา   ง 14101  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่  1   การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน 1.1      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ   การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ป.4/1   อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ป.4/2   ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 1. การงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้

Continue reading
รวมข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชา เอกสารแก้ไขได้

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักเรียนจำเป็นคำๆ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในการผสมคำ ดังนั้นครูควรเปลี่ยนวิธีการสอนจากให้เด็กจำเป็นคำๆ มาสอนเป็นวิธีแจกลูกผสมคำ เช่น ป้า ต้องสอนให้อ่านว่า ปอ – อา – ปา ไม้โท – ป้า ปัญหาที่นักเรียนไม่รู้จักวิธีแจกลูกผสมคำ ส่งผลไปถึงปัญหาที่นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อนักเรียนได้เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ยังสะสมในตัวนักเรียนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการที่นักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ จึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนที่นักเรียนจะอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เพิ่มมากขึ้น บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือผู้ปกครอง ควรหาทางช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้มีการทดลองวิธีการแก้ไข การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Continue reading
ข้อสอบ ทุกรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกไฟล์สามรถแก้ไขได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียน ป. 1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) โดยมีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี กล่าวคือ เมื่อจบชั้น ป. 1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป. 2 และ ป. ...

Continue reading
รวมข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกรายวิชา

ในสหรัฐอเมริกา มีการปฏิรูปที่กว้างไกล (Sweeping) ไปทั่วภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) และที่เห็นเด่นกว่าเพื่อน ก็คือประถมศึกษาตอนต้น (Primary grades) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวมถึงว่า โรงเรียนบริหารจัดการ (Operate and organize) อย่างไร? ครูสอนอย่างไร? เด็กได้รับการประเมินผลอย่างไร? โรงเรียนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่และชุมชนอย่างไร? รัฐบาลกลาง (Federal) และแต่ละรัฐ (State) กำหนดมาตรฐาน (Standards) หลักสูตร (Curriculum) และวาระทดสอบ (Testing agenda) ในยุคของ “ความรับผิดชอบ” (Era of accountability) โรงเรียนรัฐ (Public school) ต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานสูงของการเรียนรู้และความสำเร็จของเด็ก เราสามารถมองเห็นภาพสะท้อน (Portrait) ของสิ่งที่ครูประถมต้นสอน ...

Continue reading
มารู้จักสมุนไพร 6 ชนิดช่วยบำรุงสมองและต่อต้านการอักเสบกันเถอะ

มารู้จักสมุนไพร 6 ชนิดช่วยบำรุงสมองและต่อต้านการอักเสบกันเถอะ การได้ลิ้มรสชาติของอาหารที่อร่อยถูกปากนับว่าเป็นเรื่องที่หลายๆ คนชื่นชอบ แต่คงดีกว่าแน่นอนหากรสชาติของสมุนไพรที่คุณโปรดปรานจะช่วยคุณรักษาโรคต่างๆ ได้! คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าสมุนไพรบางชนิด นอกจากจะเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารแล้ว มันยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้ดีไม่แพ้กับการรับประทานยาเลยทีเดียว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในรสชาติและกลิ่นอายของอาหารอินเดียแล้วล่ะก็ ขมิ้นชัน คือสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยบรรเทาโรคหอบหืด คลายความเจ็บปวดที่ข้อต่อ ส่วนออริกาโนก็มีสรรพคุณในการยับยั้งแบคทีเรียด้วยเช่นกัน แต่ในวิถีชีวิตที่เร่งรีบปานจรวด คุณอาจกำลังมองหาวิธีที่สะดวกในการรวบรวมคุณประโยชน์อันหลากหลายมาไว้ในหนึ่งเดียวอย่างการรับประทานอาหารเสริม ถ้าหากรับประทานออริกาโนที่โรยหน้าพิซซ่าแล้วอาจไม่เห็นผลอย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาแนะนำสูตรในการชงชาจากสมุนไพรทั้ง 6 ชนิดที่ไม่ยากเลย และยังได้รับประโยชน์จากสมุนไพรเต็มๆ     ขมิ้นชัน ขมิ้นชันมีสรรพคุณในการยับยั้งการอักเสบ และผลการศึกษายังยืนยันให้เห็นว่ามันสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคไขข้ออักเสบ และโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ขมิ้นชันยังมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ป่วยจากภาวะเส้นเอ็นอักเสบ ในบางครั้งการอักเสบอาจนำคุณไปสู่ภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งเจ้าขมิ้นชันก็มีฤทธิ์ในการช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจได้ ขมิ้นชันต่างจากเครื่องเทศชนิดอื่น คุณควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะควบคู่กับอาหาร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากรัฐแคลิฟอร์เนียได้กล่าวว่า “คุณควรบริโภคขมิ้นเพียงหยิบมือเท่านั้น หรือประมาณ 4 กรัมหากคุณต้องการรับประทานเป็นอาหารเสริม” คำเตือน : ...

Continue reading
จ้องคอมทั้งวัน รู้ไหมว่าทำร้ายสุขภาพตาแค่ไหน?

จ้องคอมทั้งวัน รู้ไหมว่าทำร้ายสุขภาพตาแค่ไหน? ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ลองสังเกตดูว่าในหนึ่งวัน คนเราใช้สายตาจ้องจอสมาร์ทโฟน จอคอมพิวเตอร์ บางทีอาจจะมากกว่าเวลาที่เราใช้มองสิ่งแวดล้อมรอบกายเสียอีก ในแต่ละวันเราใช้งานสายตาอย่างหนักหน่วง จนเกิดอาการ “ล้า” หรือ “ปวดตา” ซึ่งเป็นสัญญาณร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาอย่างที่เราคาดไม่ถึง อาทิ ปัญหาสายตาสั้น - ยาวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปวดหัวเพราะตาเชื่อมกับสมองโดยตรง ใช้ตามากก็ใช้สมองประมวลผลสิ่งที่เห็นมากเป็นเงาตามตัว เพราะตื่นมาอย่างแรก เราก็ต้องใช้สายตา จนกระทั่งกลับเข้านอน ตาก็เป็นอวัยวะสุดท้ายที่จะบอกกับเราว่า ‘วันนี้หมดไปอีกหนึ่งวันแล้วนะ’ 6 – 8 ชั่วโมงนั่นจึงถือเป็นเวลาพักผ่อนของสายตา อีก 16 – 18 ชั่วโมงที่เราใช้งานสายตากันแบบไม่ได้พักอีกครั้ง เป็นอย่างนี้ไปจนเราหมดอายุขัย คิดดูว่าคนเราใช้สายตากันหนักขนาดไหน หันมาให้ความสำคัญกับการดูแล “ตา” ...

Continue reading
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-ป6 ไฟล์เอกสารแก้ไขได้

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 จงเลือกวงกลมข้อที่มีความหมายไม่เข้าพวก 1. a. nose        b. mouth c. ear        d. finger 2. a. mango        b. apple c. orange        d. book 3. a. tiger        b. lion c. cat        d. elephant 4. a. sea       ...

Continue reading
ข้อสอบคณิตศาสตร์  ป.1-6 พร้อมเฉลย

ข้อใดถูกต้อง ก.  0 + 0  =  0                      ข.  5 + 0  =  0                      ค.  10 + 0  =  1 ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3 ตัว  คุณแม่ขายลูกนกได้ทั้งหมด  กี่ตัว ก.  5  ตัว                             ข.  ...

Continue reading
นั่งนานเกินไปดีหรือไม่ดี? ภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัว

นั่งนานเกินไปดีหรือไม่ดี? ภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัว  การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นั้นจะส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลัง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน และมะเร็ง ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานช้าลง และระดับคอเลสเตอรอลก็อาจจะเพิ่มขึ้น..ดูชื่อโรคแต่ละโรคแล้ว ช่างไม่น่าพิสมัยเลยซักนิดเดียวใช่มั้ยคะ จากสถิติพบว่า ชาวอเมริกัน 80% มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่จดจ่ออยู่กับการท่องโลกอินเตอร์เน็ทเป็นประจำทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าในแต่ละปี ผู้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดที่สันหลังมักมีสาเหตุมาจากท่าทางการนั่งที่ผิดวิธี และการใช้เวลาจดจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป เริ่มรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กันขึ้นมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลา 8 ชั่วโมงทุกวัน อีกทั้งยังต้องจดจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เกือบตลอดทั้งวัน ลองนึกภาพหากคุณต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วจะเกิดอะไรกับร่างกาย แน่นอนว่า ส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดก็คือ กระดูกสันหลัง เพราะจะทำให้ร่างกายของคุณลักษณะที่เรียกว่า หลังโกง หรือหลังค่อม และอาการกระดูกสันหลังคด ไม่เพียงแต่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศเท่านั้นนะคะ หากพูดกันตามตรงแล้ว ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ...

Continue reading
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงการกําหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการโดยให้ผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดให้จําคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี อาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ...

Continue reading
โปรดเกล้าฯ ตรา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียดฉบับเต็ม) ทั้งนี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

Continue reading
คู่มือสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป1

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นพื้นฐานในการศึกษาแสวงหาความรู้ และให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความพร้อมมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งให้มีการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) ว่าความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 25 คู่มือสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป1

Continue reading
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 ค่ายรักการอ่าน camp_ptk2 camp_ptk3 camp_ptk5 camp_ptk41 camp_ptk42 camp_ptk43 camp_ptk44 camp_ptk45 camp_ptk46 camp_ptk47 camp_ptk48 camp_ptk49 camp_ptk410 camp_ptk411

Continue reading
10 วิธีปฏิบัติ ในการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน

[caption id="attachment_4015" align="aligncenter" width="1280"] Clker-Free-Vector-Images / Pixabay[/caption] วิธีที่ 1 การจำกัดการรับชมภาพและเสียงจากสื่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น ทีวีแต่ละช่องจะแสดงข่าวซ้ำๆ ซ้ำไปซ้ำมา แต่นักวิชาการทางจิตวิทยา รอสสัน ได้กล่าวว่า เด็่กอายุน้อยๆ อาจจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังชมข่าวที่ฉายซำ้ไปซำ้มา เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถูกฉายซ้ำๆ เด็กเล็กอาจจะเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันแทน พ่อแม่ควรปิดทีวีเมื่อเหตุการณ์สะเทือนใจเหล่านี้เกิดขึ้น ควรจำกัดภาพที่เด็กรับชม เพราะเด็กๆเหล่านี้ มักจะได้รับอิทธิผลจากภาพเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมากกว่าเสียงพูด และลดเสียงทีวีลงเมื่อมีเสียงดัง เช่นข่าวยิงกัน หรือการระเบิด เพราะเด็กอาจตื่นตระหนกตกใจ วิธีที่ 2 การอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ...

Continue reading
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ [caption id="attachment_4010" align="aligncenter" width="1280"] PublicDomainPictures / Pixabay[/caption]   10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเรียน เด็ก ๆ ต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงในระดับหนึ่งจึงจะสามารถสอบเข้าเรียนในระดับมัธยม หรือเลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ โดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งอาชีพที่ทำเงินมากมายหลายอาชีพบุคคลเหล่านั้นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี วันนี้ผู้เขียนขอเขียนเรื่องวิธีการช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องแน่ใจว่า ลูกเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การใช้วิธีการท่องจำเพียงใช้ไม่ได้ผลกับการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นต้องพยายามให้ลูกเข้าใจโจทย์พื้นฐานง่าย ...

Continue reading