ประธานบริษัทที่ประสบความสาเร็จคนหนึ่งเริ่มมีอายุที่มากขึ้น เขาจาเป็นต้องหาคนรุ่นใหม่ที่จะมารับตาแหน่งสืบทอดธุรกิจของเขา แต่แทนที่เขาจะเลือกผู้ที่เป็นทายาท หรือผู้อานวยการในปัจจุบัน เขากลับตัวสินใจที่จะใช้วิธีการเลือกที่ต่างจากคนอื่นๆ
วันหนึ่งเขาได้เรียกนักบริหารคนต่างๆ ในบริษัทของเขามาประชุมกัน เขาได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมครั้งนี้ว่า “ถึงเวลาสมควรแล้วที่ผมจะต้องเกษียณและแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่ซะที และที่เรียกมาประชุมกันในครั้งนี้เพราะผมจะเลือกพวกคุณคนใดคนหนึ่งนี้แหล่ะ” ถึงตอนนี้เหล่านักบริหารหนุ่มต่างรู้สึกตกใจสิ่งที่พวกเขาได้ยิน และประธานยังพูดต่ออีกว่า “ในวันนี้ผมได้เตรียมเมล็ดพืชมาให้กับพวกคุณทุกคนคนละ 1 เมล็ด เมล็ดพืชนี้เป็นเมล็ดพิเศษที่พวกคุณจะต้องดูแลรดน้าเป็นอย่างดี และนับจากวันนี้ไปอีก 1 ปี ผมจะใช้ต้นไม้นี้เป็นตัวตัดสินในการเลือกประธานคนต่อไป”
มีนักบริหารหนุ่มคนหนึ่งชื่อ นิติ เขาเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเมล็ดพืชในวันนั้น และได้นากลับบ้านมาด้วยความตื่นเต้น เมื่อถึงบ้านเข้าได้ให้ภรรยาของเขาช่วยให้การเตรียมกระถางปลูก ดินและปุ๋ย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การปลูกต้นไม้ต้นนี้ โดยที่เขาทั้งสองช่วยกันดูแลรดน้าและใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดี
เวลาผ่านไปหนึ่งเดือน เหล่านักบริหารที่ได้เมล็ดพืชในวันนั้น ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชที่พวกเขาได้รับและเช็คราคาสิ่งของที่ Priceza แต่นิติที่ได้เฝ้าดูทุกวันกลับยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชและไม่มีอะไรงอกออกมาเลย จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายเดือน เมล็ดพืชนั้นก็ยังคงไม่มีการเติบโตใดๆ ทั้งสิ้น
เวลาผ่านไปเป็นเวลา 10 เดือนเหล่านักบริหารหนุ่มต่างก็พูดถึงต้นไม้ของพวกเขาที่เจริญงอกงามกันมากขึ้น ยกเว้นนิติที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยกับคนอื่นๆ เพราะต้นไม้ของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย ทาให้นิติเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาล้มเหลว และไม่สามารถทาให้มันเจริญเติบโตได้อีกแล้ว
ถึงแม้ว่าทุกคนๆ จะพูดถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ยกเว้นนิติ ที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปพูดคุย แต่ถึงอย่างนั้นนิติก็ยังคงเฝ้าดูแลรดน้าเมล็ดพืชของเขาต่อไป
เมื่อวันครบกาหนดมาถึง ทุกคนที่ได้รับเมล็ดพืชได้นาต้นไม้ของพวกเขามาให้ประธานบริษัทตั้งสิน นิติได้บ่นกับภรรยาของเขาว่า “ผมจะไม่เอากระถางต้นไม้เปล่าๆ แบบนี้ไปโชว์เป็นอันขาดเพราะมันไม่ได้มีอะไรเลย” แต่ภรรยาของเขาบอกให้เขานามันไปและพูดความจริงที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่านิติจะรู้สึกอับอายที่สุดในชีวิต แต่เขาก็เชื่อภรรยาของเขาและนากระถางต้นไม้เปล่าๆ นั้นเข้าไปในการตัดสินของประธานบริษัทตามที่ได้นัดหมายไว้
เมื่อนิติเขาไปยังห้องตัดสินเขารู้สึกแย่เป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นไม้ของคนอื่นเจริญงอกงามและแข็งแรง และเมื่อคนเหล่านั้นมองเห็นกระถางต้นไม้เปล่าๆ ของนิติ ส่วนมากจะหัวเราะเยาะเขา มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้สึกและแสดงความเห็นใจ
และเมื่อประธานบริษัทเข้ามายังห้องตัดสินเลือกประธานคนต่อไป เขาได้ทาการกล่าวทักทายนักบริหารหนุ่มทุกๆ คนว่า “ว้าว ทาไมต้นไม้ของพวกคุณถึงได้งดงามกันเช่นนี้ อย่างไรก็ตามพวกคุณคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับตาแหน่งประธานบริษัทคนต่อไปในวันนี้” และในขณะนั้นนิติได้แต่แอบอยู่ด้านหลังสุดของห้องประชุม
แต่ประธานบริษัทได้มองเห็นกระถางต้นไม้อันว่างเปล่าของนิติที่อยู่ด้านหลังห้อง เขาได้บอกให้ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดเรียกนิติให้เดินขึ้นมาด้านหน้าสุด นิติรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากจนบอกไม่ถูก ในขณะที่เขากาลังเดินมายังหน้าห้องเขาคิดว่าประธานคงว่าเขาล้มเหลว และเขาอาจจะถูกไล่ออกไป
ในที่สุดนิติก็เดินมาถึงหน้าห้อง ประธานจึงถามขึ้นมาทันทีว่า “ทาไมไม่มีอะไรอยู่บนกระถางต้นไม้ของคุณเลยละ” เมื่อประธานจบประโยคคาถามนิติได้อธิบายทุกอย่างด้วยความจริง และเมื่อเขาอธิบายทุกอย่างจนหมดสิ้นประธานได้บอกให้คนที่เหลือทั้งหมดนั่งลงยกเว้น นิติ
ประธานได้มองมาที่ นิติ และประกาศเสียงดังว่า “ประธานบริษัทคนต่อไปที่จะมาแทนผมคือ… นิติ!”
นิติแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยิน เพราะเขาไม่มีต้นไม้มาให้กับประธานเขาได้รับตาแหน่งได้อย่างไร แล้วประธานก็อธิบายต่อว่า “ในปีที่แล้ว ผมได้มอบเมล็ดพืชให้กับพวกคุณทุกคน และให้ดูแลมันทุกวัน แต่สิ่งที่ผมให้ไปคือเมล็ดพืชที่ผ่านการต้มมาแล้ว ดังนั้นมันไม่มีทางที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ แต่พวกคุณคนที่เหลือไม่ได้ดูแลเมล็ดพืชที่ผมให้เมื่อเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับเอาเมล็ดอื่นมาปลูกแทน แต่นิติเป็นคนเดียวที่สามารถยอมรับความจริง และซื่อสัตย์นากระถางเปล่าพร้อมกับเมล็ดพืชที่ผมให้ไว้กลับมาให้ผม เพราะฉะนั้นผมขอแต่งตั้งให้ นิติ เป็นประธานบริษัทของเราคนต่อไป”
สิ่งที่สอนจากเรื่องนี้คือความหากคุณต้องการสิ่งใดขอให้คุณปลูกสิ่งนั้นขึ้นมา หากคุณต้องการความซื่อสัตย์ให้คุณปลูกความซื่อสัตย์, หากคุณต้องการมิตรภาพให้คุณปลูกความดี, หากคุณต้องการความสาเร็จให้คุณปลูกความพยายาม แต่หากคุณต้องการโชคลาภให้คุณเล่นเกมส์ยิงปลา