Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง

ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง

ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยกำหนดให้มี อ.ก.พ.กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังใน ศธ.เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และรองศธภ.เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารของ ศธ.เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่ ศธ.ต้องดำเนินการหลังจากนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการรวม อ.ก.พ.ทั้ง 5 คณะขององค์กรหลักเป็น อ.ก.พ.กระทรวงเพียงคณะเดียว ซึ่ง ศธ.จะต้องไปทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับรายละเอียด รวมถึงสอบถามไปยังทุกองค์กรหลักว่ามีเรื่องใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของอ.ก.พ.ทั้ง5คณะ เพื่ออ.ก.พ.กระทรวงชุดใหม่จะได้สานต่อ โดยระหว่างนี้ให้ดำเนินการหารือ ก.พ.และเร่งสรรหากรรมการให้ครบองค์ประกอบภายใน 90 วัน

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการให้ ศธ.มีศธภ.จำนวน 12 ตำแหน่งโดยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และมีรอง ศธภ.12 ตำแหน่ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับต้นนั้น เป็นการเพิ่มตำแหน่งระดับ 10 และ 9 ขึ้นมาจำนวนถึง 24 ตำแหน่ง โดยศธ.จะไปเกลี่ยอัตรากำลังภายในจากทั้ง 5 องค์กรหลัก ซึ่งทุกอัตราจะเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่มีคนครองอยู่ โดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม นี้ จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ความเห็นชอบภายในเดือน มกราคม เพื่อตัดโอนอัตราและเสนอไปยังก.พ.เพื่อขอกำหนดตำแหน่งต่อไป ซึ่งคาดว่าก.พ. น่าจะเห็นชอบกำหนดตำแหน่งได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ.ก.พ.กระทรวงน่าจะครบองค์ประกอบและมีการตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ศธภ.และรอง ศธภ.ทั้ง 24 ตำแหน่งได้ภายในเดือนเมษายนนี้

ที่มา นสพ.มติชน