Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Category : งานราชการ

ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครสอบออนไลน์ สอบราชการท้องถิ่นงานราชการ job2day ข่าวเปิดสอบงานราชการ ในกระทรวงต่างๆ ปี  2559 2560 งานที่ไม่ต้องผ่าน ก.พ. งานเงินเดือน 15000

ลองสอบ

โรงเรียนผาสามยอดวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

Continue reading

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกพลศึกษา ดังนี้  รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ/วิชาเอก: เอกพลศึกษา เงินเดือน :  18,000.- บาท สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอ่างทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง วันที่รับสมัคร :  25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558 วัน/สถานที่สอบ : 8 พฤษภาคม 2558 วันประกาศผลสอบ ...

Continue reading

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558   ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 3) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)

Continue reading
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้ ดังนี้   1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 110 อัตรา  2. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา  3. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา  4. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา  6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ...

Continue reading

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ รับสมัครครูวิทย์/คณิต วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ เงินเดือน :  15,000.- บาท สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  สพป.เพชรบุรี เขต 2   อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี วันที่รับสมัคร :  22-28 พฤษภาคม 2558 วัน/สถานที่สอบ : 30 พฤษภาคม ...

Continue reading

รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน :  18,000.- บาท สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์   อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่รับสมัคร :  18-27 พฤษภาคม 2558 วัน/สถานที่สอบ : 29 พฤษภาคม 2558 วันประกาศผลสอบ : 31 พฤษภาคม 2558

Continue reading
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง   รายล่ะเอียด  http://www.nondeangcity.go.th/index.php รายละเอียดข่าว การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง     เอกสารประกอบ :     วันที่ลงข่าว ...

Continue reading

กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 10 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ และบัญชีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) 2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 10 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ และบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) 3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน ...

Continue reading

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดสอบ ประจำปี 2558 ตำแหน่ง พชง.(กฟ) (พนักงานช่าง แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2558 คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัคร - เพศชาย เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง *หมายเหตุ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (มีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 ...

Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ...

Continue reading

ระกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.   อ่านรายละเอียดประกาศทั้งหมด คลิกที่นี่

Continue reading

ส [หน่วยสอบ] สพป./สพม./สศศ. ** คลิกที่ชื่อ สพป./สพม. เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 003   กาญจนบุรี เขต 1  005   กาญจนบุรี เขต 3  006   กาญจนบุรี เขต 4  010   กำแพงเพชร เขต 1  011   กำแพงเพชร เขต 2  018   จันทบุรี เขต 2  019   ฉะเชิงเทรา เขต 1  020   ฉะเชิงเทรา เขต 2  022   ชลบุรี เขต 2  023   ชลบุรี เขต 3  029

Continue reading
สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ระหว่งวันที่ 23-29 มี.ค. 58

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ...

Continue reading
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตาม ว.12

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตาม ว.12 http://www.mhs1.go.th/UserFiles/File/person/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%...

Continue reading
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รับสมัคร 23-29 มีนาคม 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

+++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รับสมัคร 23-29 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กลุ่มวิชาฯ ...

Continue reading
เต๋า น้ำตาซึม เมียคลอดลูกชาย น้องสุขใจ แล้ว

คุณพ่อลูกสอง เต๋า สมชาย น้ำตาซึม! เปิดใจ ตื่นเต้นเมียสุดเลิฟ ยุ้ย อัฐมาศ ผ่าคลอดลูกชาย น้องสุขใจ เช้าตรู่วันนี้ (27 มี.ค.) ที่รพ.ตำรวจ ย่านราชประสงค์ เผยตื่นเต้นมากกว่าได้ลูกคนแรก เพราะถือเป็นหลานชายคนแรกของทั้งสองครอบครัว! ส่วนจะปิดอู่เลยหรือไม่นั้น เต๋า สมชาย เปรยว่าอยู่ในระหว่างพูดคุยกัน ด้านแพทย์ระบุให้ทั้งคู่พัก 1 ปี ก่อนจะสรุปว่าใครเหมาะที่จะเป็นฝ่ายทำหมัน !!! เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ (06.00 น./27 มี.ค.) เต๋า สมชาย เฮลั่น!  เมื่อภรรยาสุดเลิฟ ยุ้ย อัฐมาศ ...

Continue reading
ไมค์-วิว สวีทหวานบนแท็กซี่

เพิ่งจะออกมาเปิดตัวว่าเป็นคนสนิทของกันและกันได้ไม่นาน สำหรับสาวหน้าหวาน วิว วรรณรท กับหนุ่มหน้าสวย ไมค์ พิรัชต์ ทำให้ทั้งคู่ไม่ต้องมาแอบๆ ซ่อนๆ เจอกันเหมือนเมื่อก่อน แต่ทั้งคู่ก็ยังคงปากแข็งไม่ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นแฟนกันอยู่ดี แต่จากเมื่อก่อนสาววิวจะไปไหนกับหนุ่มก็จะมีคุณแม่คอยตามประกบด้วยทุกครั้ง แต่พอมาคบกับนายไมค์ สาววิว กลับไปไหนมาไหนกับนายไมค์ 2 ต่อ 2 โดยไร้เงาคุณแม่ ซึ่งจะคอยขับรถรับส่งลูกสาวสุดที่รัก แล้วหันมาสวีทหวานกับนายไมค์ บนแท็กซี่แถวสยามแทน แหม...แต่เพราะความที่นายไมค์เป็นนักร้องซุปฯ ตาร์ เวลาไปไหนกับใครก็มักจะถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสาววิว เพราะทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มคบกันใหม่ๆ ด้วย  

Continue reading
มาร์กี้-ต้อง หวานยกกำลังสอง แต่ปากแข็งไม่เรียกแฟน

ปากก็บอกไม่ใช่แฟนแต่ สาวมาร์กี้ ราศรี ก็ยังคงควงหวานใจ ต้อง จุลลวุฒิ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี ตะลอนทัวร์สวีทหวานยิ่งกว่าคู่รักข้าวใหม่ปลามันส์ซะอีก ซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง 6 ปีด้วยกัน แถมไม่มีข่าวคราวเสียหายออกตามสื่อให้เห็น จึงเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไฟเขียวปล่อยผ่านให้คบกันอย่างอิสระ มาร์กี้-ต้อง ถึงได้ควงคู่จู๋จี๋ช็อปปิ้งดูหนังออกบ๊อยบ่อย แม้จะคบกันมา 6 ปีก็เถอะ แต่ถ้าจะไปถามฝ่ายหญิง ณ วันนี้ She ก็ยังปฏิเสธที่จะเรียกหนุ่มต้องว่าแฟนแต่อย่างใด แต่งานนี้ She ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไปกินข้าวดูหนังด้วยกันบ่อยจริงเจ้าค่า สวีทซะขนาดนี้ยังไม่เรียกแฟนอีก...อย่างนี้มันน่าปวดหัวมั้ยเนี่ย!  

Continue reading
แมทธิว-ลิเดีย ฝ่ากระแสรักร้าวหวานเกินพิกัด

ถึงแม้ช่วงนี้ คู่รักหลายๆ คู่ต่างโบกมือบ๊าย...บาย สวมคอนเวิร์สทางใครทางมันหลายต่อหลายคู่แล้ว แต่สำหรับคู่รักอย่าง นายแมทธิว กับสาวลิเดีย ก็ยังคงเหนียวแน่นหนึบฝ่ากระแสรักร้าวได้อย่างชิลล์ๆ  เพราะความที่นายแมทธิวและหวานใจลิเดียเป็นคนที่เรียบง่าย สบายๆ กับชีวิต ไม่วุ่นวายเหมือนกับคนอื่น แถมเวลามีปัญหาอะไรทั้งคู่ก็จะออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหาจนทุกเรื่องผ่านฉลุย เลยช่วยทำให้ชีวิตรักแฮปปี้ อย่างเรื่องงานที่ตอนนี้ทั้งคู่จูงมือกันไปฝึกการแสดงเพิ่มกันทั้งคู่ เรียกว่าเห็นสาวลิเดียที่ไหนก็จะต้องเห็นนายแมทธิวเป็นเงาไม่ห่างเช่นกัน  

Continue reading
ครี จับปลา 2 มือกฤษณ์-แมน ใครตัวจริง

ปากเห็นบอกว่ากำลังดูใจกับ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษณ์ แต่ไหงอีกวันกับไปโผล่แล้วลูบหัวลูบห่างกับ แมน การิน งานนี้จึงทำให้ หนูครี พัสวีพิชญ์ ถูกเม้าท์ว่าเธอกำลังจับปลาช่อนเผือก 2 มือ ไม่รู้ว่าใครคือตัวจริงกันแน่ แต่อย่างว่าเดี๋ยวนี้เธอสวยเลือกได้ซะอย่าง ก็ตั้งแต่โดน นิกกี้ เจิมนะ 9 ขั้นแทพให้ ก็ทำให้เธอกลายเป็นคนดังมาจนทุกวันนี้ ไม่รู้สินะว่าเธอมีของดีอะไรถึงได้มีหนุ่มๆ แย่งกันจัง

Continue reading
รถเมล์ ยังเข็ด ไม่รีบดูใจ หนุ่มใหญ่ใส่แว่น

พิธีกร และนางเอกสาว รถเมล์ คะนึงนิจ เผย ยังเข็ดกับความรักที่ผ่านมา ไม่รีบรอ้นมีใครตอนนี้ แจง ภาพหลุดควง หนุ่มใหญ่ใส่แว่น นอกวงการแค่เพื่อนร่วมงาน ไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ เปรยคุยหลายคนแต่ทุกคนเป็นเพื่อนหมด! ย้ำขอศึกษาและดูใจให้นานกว่าเดิม !! ผู้สื่อข่าวแซว ระยะนี้ดูสวย สดใส กว่าเดิม กำลังอินเลิฟหรือเปล่า? เพราะมีภาพหลุดควงหนุ่มรุ่นใหญ่ใส่แว่นสาวรถเมล์ หัวเราะร่วน ก่อนแจงว่า “(หัวเราะ) เอาคำตอบแรกก่อนเนอะ ที่ถามว่าดูสวยขึ้น ดูสดใส อินเลิฟหรือเปล่า อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยว เพราะว่าจริงๆ ด้วยเรื่องของการทำงานเรามีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้น ก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงหรือเปล่า ...

Continue reading
เชียร์ เขิน แตงโม รุกจีบ

นางเอกสาวมาดทอมบอย เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ออกอาการ เขิน! หลังพิธีกรหนุ่ม แตงโม พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน เดินหน้าจีบเต็มสตรีม! ไม่ปิดโอกาสเลื่อนขั้นเป็น คนพิเศษ แต่ตอนนี้สถานะยังแค่ เพื่อนร่วมงาน บอกตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเจอคนแบบ หนุ่มแตงโม ที่ออกตัวแรงยิ่งกว่าสึนามิ ขอบคุณอีกฝ่ายที่ทำให้กลับมามีข่าวกับผู้ชายอีกครั้ง!!! ผู้สื่อข่าวถามถึง แตงโม พงษ์พิสุทธิ์ บอกว่าจะเดินหน้าจีบแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เชียร์ ฑิฆัมพร ออกอาการเขินเล็กน้อย ก่อนแจงว่า ''(เขิน) เชียร์ได้เห็นสัมภาษณ์เหมือนกัน ก็มีคนชง ใครไม่รู้แถวนี้แหละ พูดขึ้นมาว่าถ้าเชียร์เปิดทาง คือจริงๆ ต้องพูดก่อนเลย ตัวเชียร์ไม่ได้มีสิทธิ์ปิดทางใคร อันนี้ชัดเจนมาก มาแรงมาก ...

Continue reading
ญาญ่าญิ๋ง มึน ข่าวกิ๊ก วีรภาพ เอือม เป็นข่าวมือที่สาม

นักร้องสาว ญาญ่าญิ๋ง รฐา เผยงงเป็นข่าวกิ๊กกับพระเอกคาสโนว่า วี วีรภาพ หลังไปออกรายการหนึ่งแล้วพิธีกรเอามาเป็นประเด็น พร้อมมีการโฟนอินจากฝ่ายชายด้วย เปรยรู้จักแต่ไม่สนิท เชื่อหนุ่มวี เคลียร์สาวคนสนิท ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ได้ บ่นเจอแต่ข่าวเป็นมือที่สามหลังเป็นโสดมานาน มีข่าวกิ๊กกับวีรภาพ? "อ๋อ ไม่มีอะไรค่ะ ก็เป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันเฉยๆ (เห็นว่าตอนโฟนอินแล้วปลายสายเป็นวีรภาพแล้วตกใจ?)ก็เหวอๆ กันทั้งคู่ค่ะ เพราะจริงๆ แล้วหญิงไม่รู้ว่ามีข่าวนี้มาก่อน ก็งงมากค่ะ คือก็ไม่รู้ว่าเค้าจะถามอะไรเพราะเป็นคำถามสุดท้ายอยู่แล้ว จริงๆ แต่ละเทปเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้มันแรงขึ้น ก็เหวอเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเจอข่าวนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนค่ะ วันนั้นพิธีกรก็เป็นพี่มดดำกับพี่หนุ่ม กรรชัยค่ะ แล้วตอนนั้นเขาก็โทรสดเลย เราก็เหอ มีงี้ด้วย ...

Continue reading
แอฟ ชนะขาด สงกรานต์ จ้อ คุยเรื่องแต่งแล้ว

ไฮโซหนุ่ม สงกรานต์ เตชะณรงค์ ฟุ้ง! 11-11-11 เป็นฤกษ์เปิดโครงการบ้าน ไม่ใช่ฤกษ์แต่งแฟนสาว แอฟ ทักษอร อย่างที่ข่าวลือ เผยคุยเรื่องแต่งเล่นๆ กันบ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นหาฤกษ์ แย้มพ่อแม่ไฟเขียวเพราะว่าที่ลูกสะใภ้ดูแลเทคแคร์ดีมาก!! พร้อมปัดข่าว ซบโชว์หวานทริปเนปาล !! ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสเม้าท์ หลังขึ้นหัวเฟชบุ๊คว่า ฤกษ์ดี วันที่ 11 เดือน 11  ปี 11 หลายคนจับตามองว่าเป็นการระบุฤกษ์แต่งงานกับแฟนสาว แอฟ ทักษอร หนุ่มสงกรานต์ รีบฟุ้งทันทีว่า “ที่เขียนบนเฟชบุ๊คส์คือผมจะเปิดโครงการบ้าน แต่พอดีมีคนเอาไปตีความผิดไป แต่ก็ไม่ได้อะไรมาก เขาอาจจะหวังดีกับเรา แล้วก็มีคนเชียร์เยอะ ต้องรอให้แอฟเขาว่างนิดนึง เพราะถ่ายละครเยอะ ...

Continue reading
แพท เฮิร์ทเลิก ฮิม ไม่รู้ควง แป้ง ทันควัน

นางเอกร่างเล็ก แพท ณปภา ตันตระกูล เศร้า! ห่างแฟนหนุ่มนอกวงการ ฮิม อิสริยะ คูหาเปรมกิจ แล้ว! ยันเลิกกันด้วยดี ไร้มือที่ 3 ปัดไม่รู้ หนุ่มฮิม ควง แป้ง พรรษชล เย้ยทันควัน! โบ้ยถามเจ้าตัวเอง ป้อง แตงโม ภัทรธิดา - ไอซ์ อภิษฎา ไม่ใช่ต้นเหตุพังรัก พร้อมออกปากเหนื่อยไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่!!! นางเอก แพท ณปภา รับเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการ  ฮิม อิสริยะ แล้ว ...

Continue reading
เอม แฉ สเตฟาน ขอขึ้นคอนโด

ดาราสาว  เอม เจษยา เวียงเกตุ สุดทน! พระเอกลูกครึ่ง สเตฟาน ฐสิษฐ์ สิงคณาวิวัฒน์ โกหก บอกไม่เคยรู้จัก ทั้งที่รู้จักกันดี ก่อน แฉฝ่ายชายเป็นฝ่ายขอขึ้นคอนโดเอง ไม่ได้ไปส่งที่ร็อบบี้อย่างที่ให้ข่าว โว สเตฟาน ฐสิษฐ์ เดินเข้ามาหาตนเอง พร้อมยอมรับอายที่จะพูดว่าอีกฝ่ายจีบ เพราะเป็นผู้หญิง ปัดสร้างกระแส บอกสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นความจริง!!! ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีภาพหลุด พระเอกหนุ่ม สเตฟาน ฐสิษฐ์ ขึ้นคอนโดเรา  เอม เจษยา  แฉหมดเปลือกว่า ''ไม่ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไม่จริง คือขึ้นจริงค่ะ (เขาขึ้นไปทำอะไร?) ในความรู้สึกเอม ตอนที่เราเล่นละครด้วยกัน เป็นพี่ ...

Continue reading
แก้ม โต้ พึ่งมีดหมอ เหลาหน้า-อัพดั้ง

นักร้องสาวเสียงดี แก้ม เดอะสตาร์ ออกมาปัดพึ่งมีดหมอศัลยกรรมหน้า อัพดั้ง เปรยสวยขึ้น ดูดีขึ้นเพราะได้ช่างแต่งหน้าฝีมือดี ส่วนตอนนี้น้ำหนักลดลงมาเกือบ 4 กก. เธอจึงแฮปปี้มากๆ ผอมลงเยอะเลย? "จริงๆ แล้วแก้มก็ตั้งใจลดน้ำหนักมานานแล้วค่ะ แล้วก็เริ่มเห็นผลเรื่อยๆๆๆ (สวยขึ้น?)จริงๆ แล้วอยู่ที่ช่างหน้านะคะ ก็ขอบคุณช่างหน้า ช่างผม (มีคนเม้าท์ว่าไปพึ่งมีดหมอมา?)จริงๆ แล้วได้ยินมาเยอะตั้งแต่ตอนไปขึ้นเวทีเดอะสตาร์มา บางคนก็บอกว่าไปทำจมูกมาเนียนมากจริงๆ อยากให้พี่ช่วยจับว่ามันไม่มีจริงๆ ค่ะ น้องไลท์ดั้งเอา" หน้าเรียวขึ้นด้วย? "จริงหรอ ไลท์หน้านะคะ จริงๆ แล้วเครื่องสำอางค์ช่วยคุณได้ทุกๆ อย่างไม่ต้องไปทำหรอกค่ะศัลยกรรม สำหรับแก้มนะ แก้มคิดว่าถ้าเราเป็นตัวเองน่าจะดีที่สุด ...

Continue reading
เป้ย เนื้อหอม ปัด อาร์ ให้กระเป๋าวันเกิด โต้ กิ๊ก ชาคริต-กาย

เรียกว่าช่วงนี้โสดแล้วเนื้อหอมสุดๆ เพราะสาว เป้ย ปานวาด กำลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มๆ หลายคนทั้งคนใหม่ และเก่า ล่าสุดมีข่าวว่าจะรีเทิร์น อาร์ อาณัตพล เม้าท์กันว่าฝ่ายชายซื้อกระเป๋าให้ในวันเกิด นอกจากนั้นยังมีภาพคู่สนิทสนมกับพระเอก ชาคริต แย้มนาม แถมมีแพลนลงขันทำธุรกิจด้วยกัน และกับหนุ่มรุ่นน้องอย่าง กาย รัชชานนท์ ก็มีภาพออกมาเช่นกัน ซึ่งเจ้าตัวเชื่อไม่มีปัญหากับทาง ฮารุ ยามากูชิ เพราะไม่มีอะไร เพราะเธอบอกยังรอนักร้องหนุ่ม เต็ม วุฒิสิทธิ์ อยู่จ้า... อาร์ซื้อกระเป๋าให้วันเกิด? "ไม่ใช่เลยค่ะของขวัญวันเกิด ยอมรับว่าเป็นอาร์ซื้อให้นะคะ แต่เมื่อสองปีที่แล้วค่ะ งงมากเลยจากไหนกระเป๋าใบนั้นซื้อนานแล้วค่ะสองปีที่แล้วค่ะได้มาจากอาร์จริงๆ ไม่มีอะไรเลย" ในเฟชบุ๊คมีภาพกับชาคริต? "อ๋อพี่ชาคริตก็สนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นหนัง พี่ติ๊งค์ก็เหมือนเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนรุ่นพี่เล่นละคร ...

Continue reading