Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงการกําหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการโดยให้ผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดให้จําคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี อาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ...

Continue reading
โปรดเกล้าฯ ตรา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียดฉบับเต็ม) ทั้งนี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

Continue reading
ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง

ประกาศแล้ว! ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ...

Continue reading
เปลือกโลกเย็นลงเร็วเกินกว่าที่คาดคิด

ระหว่างการประชุมประจำฤดูใบไม้ร่วงของสหภาพ ธรณีฟิสิกส์อเมริกัน (American Geophysical Union) คณะนักวิจัยรายงานเมื่อ 13 ธ.ค.59 ว่า ช่วงเวลา 170 ล้านปีที่ผ่านมา ความหนาของเปลือกภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่บนพื้นทะเลนั้นบางลง ซึ่งบ่งชี้ว่าใต้เปลือกโลกเย็นลงเร็วกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อก่อนถึงสองเท่า ฮาร์ม ฟาน อะเวนดองค์ นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตออสติน หนึ่งในทีมผู้เขียนรายงาน กล่าวว่า เปลือกโลกที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งใหม่ว่าโครงสร้างของพื้นผิวโลกควบคุมอุณหภูมิภายในของโลกอย่างไร เราเห็นเปลือกมหาสมุทรบางแบบนี้บนพื้นทะเล ซึ่งอาจจะไม่มีอยู่เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเปลือกหุ้มห่อโลกประกอบด้วยหินร้อนภายใต้แรงกดดันสูง ขณะที่ส่วนประกอบเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลก แรงกดดันจะต่ำลงและหินเริ่มละลาย วัตถุที่หลอมละลายนี้สามารถแผ่กระจายขึ้นไปบนพื้นผิวกลางสันมหาสมุทร และก่อตัวเป็นเปลือกนอกขึ้นใหม่ เมื่อเปลือกนอกร้อนขึ้น อาณาเขตหลอมละลายจะใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เปลือกนอกหนาขึ้นด้วย อุณหภูมิบริเวณส่วนบนของเปลือกอยู่ระหว่าง 500-900 องศาเซลเซียส. http://www.thairath.co.th/content/822629    

Continue reading

นายกฯ ขอข้าราชการอย่าเบิกยาทุกวัน เผยยังไม่ได้ข้อสรุปให้เอกชนดูแลค่ารักษาพยาบาลแทนกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 13.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่ให้บริษัทประกันชีวิตเข้ามาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแทนกรมบัญชีกลางว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ แต่จะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งตามหลักการจะยังได้รับการดูแลเหมือนเดิม พร้อมทั้งขอให้เข้าใจว่ากรมบัญชีกลางมีหน้าที่เพียงจ่ายเงินเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณโดยตรง ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากใช้บริษัทเอกชนเข้ามาดูแล ก็จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากที่จะสร้างระบบให้ครอบคลุมการเชื่อมโยงระบบรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม นายกฯกล่าวต่อว่า คงต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน และขอข้าราชการอย่าไปเบิกยาทุกวัน ในหลายๆ ที่ เพราะควบคุมลำบาก และยังไม่สามารถควบคุมได้

Continue reading
เกิดมหัศจรรย์!! ก้อนเมฆรูปหัวใจบังดวงจันทร์เหนือพระบรมมหาราชวัง(คลิป)

คลิปนี้โพสต์โดยคุณ Nontakan Rattanawadee เป็นคลิปถ่ายท้องฟ้าช่วงกลางค่ำบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล โดยประชาชนแตกตื่นเมื่อพบว่าเกิดพระจันทร์ทรงกลด จากนั้นมีกลุ่มเมฆบดบังพระจันทร์ ซึ่งพบว่าเป็นก้อนเมฆที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ทำให้ประชาชนส่งเสียงร้องด้วยความปลื้มปิติ โดยระบุว่า .. เกิดมหัศจรรย์ พสกนิกรเฝ้าส่งพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เกิดปรากฏการณ์เมฆบังพระจันทร์เป็นรูปหัวใจ #ขอบคุณแหล่งที่มา

Continue reading
ทหารของพระราชา !! เปิดใจนายทหารรอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพ ยืนโอนเอน เพราะเหตุผลเดียวตายก็ยอม!??

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเหตุการณ์สุดประทับใจในบรรยากาศรอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพ บริเวณเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ขณะที่ทหารนายหนึ่งมีอาการคล้ายจะเป็นลมขณะรอรับขบวน แต่ด้วยใจสู้อดทนเพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ล่าสุดได้มีการสัมภาษณ์ทหารที่ปรากฏในคลิป ทราบชื่อต่อมาคือ เรือโทชารวี แดงใหญ่ ผบ.ร้อย พัน 1 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ นตท.49 นายเรือรุ่น 106 ออกมาเปิดใจว่า ...

Continue reading
เผย”สมเด็จพระบรม”รับสั่งเรื่องขึ้นสืบราชสมบัติ ให้รอเวลาที่เหมาะสม (คลิป)

มื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 13 ตุลาคม ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคสช. ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนทั้งประเทศไปด้วยกัน เราอยู่ในวาระที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading