ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก ที่เกิดจากการติด […]

Read More

ไวรัส โรทา

ไวรัส โรทา ในช่วงอากาศหนาว พบว่ามีการระบาดของโรคท้องร่ว […]

Read More

โรคสุกใส

โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให […]

Read More