Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือดและอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ กระดูก ตับ ปอด และสมอง ดังนั้นการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย ไม่มีบุตร เคยได้รับการฉายแสงที่ทรวงอก ทานยาคุมกำเนิดและรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานาน และภาวะอ้วนและการสูบบุหรี่

 

ผู้ที่ควรรับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม

•ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

•มีบุคคลในครอบครัวสายตรง ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน

•มีอาการของเต้านม เช่น คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงของหัวนม เช่น ของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม หัวนมผิดตำแหน่งเช่นยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น หรือผื่นรอบหัวนม หรือรู้สึกเจ็บเต้านม

•บุคคลที่มีผลการตรวจทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ยีน BRCA-1 และ BRCA-2

•ผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกในเต้านม เพื่อติดตามผลการรักษา

 

การตรวจ ดิจิตอลแมมโมแกรมควบคู่กับ อัลตร้าซาวด์เต้านม

 

การตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเป็นเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ คล้ายกับการตรวจเอกซเรย์ แต่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 30-60% มีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เนื่องจากภาพที่ได้จากการตรวจมีความละเอียดสูง สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็ก ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

การตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมเป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านม ซึ่งสามารถบอกความแตกต่างขององค์ประกอบเนื้อเยื่อได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเต้านมปกติ เป็นถุงน้ำ หรือเป็นก้อนเนื้อ หากพบว่าเป็นก้อนเนื้อ อัลตร้าซาวด์จะช่วยบอกว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ และช่วยเพิ่มความสามารในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมในผู้ป่วยที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่นได้ แต่อย่างไรก็ตามอัลตร้าซาวด์จะไม่สามารถตรวจพบหินปูนได้

ดังนั้นการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านมควบคู่กันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและถูกต้องในการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก นำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

1. สามารถรับประทานอาหาร ดื่มนำได้ตามปกติ

2. ไม่ควรทาโลชั่น แป้งฝุ่น รวมถึงสเปร์ยต่างๆ ที่บริเวณเต้านมและรักแร้

3. หากเคยตรวจแมมโมแกรมหรือดิจิตอลแมมโมแกรมมาก่อน ควรนำภาพและผลตรวจเดิมมาเพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่าง

4. หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

 

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล

ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกได้สะดวก และรวดเร็ว จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ  อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์และฟิล์ม ทำให้สามารถนำผลตรวจที่ได้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณบทความ http://www.bangkokhospital.com/wattanosoth/web/th/site/all_about_cancer/view/59