Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

กรมการปรกครอง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2,523 อัตรา ทุกอำเภอทั่วประเทศ

กรมการปรกครอง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2,523 อัตรา ทุกอำเภอทั่วประเทศ

ฟซบุ๊ก สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ส.ปอ.ท. แจ้งข่าวดี ดังนี้
ขอขอบคุณพี่น้องปลัดอำเภอและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากรมการปกครองและเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิ สวัสดิการต่างๆ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรมกับทุกคนทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดบรรยากาศเช่นนี้มาก่อน
สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อย่าให้เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้พี่น้องข้าราชการฝ่ายปกครองมีความหวังลมๆแล้งๆ นะท่านที่เคารพ

การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานระดับอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำการปกครองอำเภอต่างๆ ที่ต้องแบกรับภารกิจจำนวนมากในปัจจุบัน
ขณะนี้ทราบว่า เรื่องการขออนุมัติอัตรากำลังจำนวน 2,523 อัตรา นั้น สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกรมการปกครอง เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของรัฐ (คปร.) โดยจะมีการประชุมเพื่อจะพิจารณาในโอกาสอันเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ทราบเป็นการภายในแล้วว่า จะได้รับการพิจารณาในทางที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆ น้องๆ ข้าราชการกรมการปกครองในเร็วๆ นี้ครับ